Betesförmedling

- Markägare

Förmedlingen är i första hand till för naturliga ängs- och betesmarker men har du andra arealer som går att beta och/eller skörda grovfoder på är de också välkomna.

Djurägare som vill hitta mark

Djurägare som vill hitta mark

Mark som söks samt djurslag

Kontakt

Söker betesmark för häst, slåtteräng att skörda, vall att skörda i Karlstad med omnejd 5mil

Sommarbete, eventuellt slå hösilage

Tim Kohlström

kohlstromtim@gmail.com

0735335310

Söker betesmark (kor och får), slåtteräng att skörda, vall att skörda i Molkom, Älvsbacka med omnejd

All mark av intresse, kan även hjälpa till att ställa om mark till betesmark.

Robin Karlsson

robin.karlsson2014@gmail.com

076 035 50 16

Betesmark (nöt, dikor)
i Karlstad, Hammarö, Forshaga

Henrik Nisser
henrik@alstrum.se, 0706006283

Betesmark (Kor, får, getter, hästar)
i Sunne kommun öster om Fryken

Sophia Ström
info@sodrabergsgarden.se, 0739367912

Betesmark, slåtteräng att skörda & vall att skörda (nötkreatur)
i Västra Värmland

Erik Bäcklin
backlins.maskin@gmail.com, 0738181115

Betesmark (häst). Söker skogsbete för två hästar som inte kan gå på grönbete under sommarhalvåret

Säffle, Grums, Karlstad

Alexandra Hellström,

0702158301

Söker betesmark för får på Värmlandsnäs. Säffle

Anita Persson,

anita.persson@mail.com,

0706925820

Söker slåtteräng och/eller vall att skörda. Forshaga.

Johanna Andersson,

Infocdgab@gmail.com

0793499842

Söker betesmark för häst i Brattfors. Filipstad.

Ronja Hübbert

Ronjahybbert@gmail.com

0768416381

Söker slåtteräng och vall att skörda. Ekshärad.

Dimitry Bogeers, Info@ourlittlefarm.se,

0705325514

Söker betesmark för får. Karlstad, Väse.

Rebecca Moberg Jonsson,

Rebemobe100@gmail.com

0735004540Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare, eller kontaktperson, fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig. Intresseanmälan finns kvar i 6 månader. Hör av dig till Länsstyrelsen (betesformedling.varmland@lansstyrelsen.se) om du vill ta bort den tidigare.

Notera att detta är en förmedling av kontakter. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.

Kommun/kommuner där du erbjuder mark * (obligatorisk)
Kommun/kommuner där du erbjuder markVad finns tillgängligt för betesdrift? * (obligatorisk)
Vad finns tillgängligt för betesdrift?När du trycker på "Skicka" får Länsstyrelsen din intresseanmälan och lägger in uppgifterna manuellt på sidan. Du kommer sen kunna se din intresseanmälan på www.lansstyrelsen.se/varmland/betesformedling.

Att skriva betesavtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal. Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som har rätt att söka gårdsstöd och eventuell miljöersättning för marken,
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Skriv också om det ingår tillgång till stall eller inte samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss