Betesförmedling

- Djurägare

I första hand vänder sig förmedlingen till de djurägare som är intresserade av betesdrift på naturliga betesmarker. Andra önskemål, som att hitta mark för att skörda grovfoder på, går också bra. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Markägare som har ledig mark

Markägare som vill hitta betesdjur

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Ängsmark, 0,5-1 ha (vatten och el finns)
i Hagfors kommun - Ena, Höje

Torbjörn Andersson
torbason@gmail.com, 0738565445

Återställd gammal betesmark lämplig för får, ca. 1,5 ha (vatten, el, stängsel och tillsyn finns)
i Kristinehamns kommun: Ölme, Lövåsen

Ingrid Erlingson
ingrid.erlingson@comhem.se, 0550-55006

Betesmark, ca. 1,2 ha (el finns)
i Sunne kommun: Sunne, Backetorp

Anna-Karin Lindahl
annakarin1986@live.se, 0702706676

Bete/äng på flera platser. Varierar från ca. 0,5-2 ha

i Arvika kommun
Ytor som tidigare slagits med slaghack 1 gång per år. Ytorna ligger i nära anslutning till bostads- eller verksamhetsområden.

Arvika kommun
jenny.warnevall@arvika.se, 0570-81760

Betesmark och slåtter, 5 ha (vatten och stängsel finns)
i Hagfors kommun: Sunnemo

Stängsel bör ses över.

Hans Jonsson
hasse@hcjelservice.se, 0707293810

Fd åker/vall/betesmark, ca. 2 ha (vatten och el finns)
i Sunne kommun: norra Gräsmark

Lennart Eriksson
lennart@lennarteriksson.se, 0702672333

Strandbeten, upp emot 50 ha (vatten, el och stängsel finns)
i Karlstad kommun: Väse, Hultön

Niclas Olsson
niclasikarlstad@outlook.com, 0703075720

Bete, vall med skogsdunge, lövträd. Cirka 3 ha (vatten, el, rovdjursstängsel och tillsyn finns)
i Filipstad kommun: Brattfors

Carina Jansson
Cmljansson@gmail.com, 0703638122

Slåtterängar, betesmark och åkermark, 15 ha + eventuellt 7 ha (vatten, el och tillsyn finns)
i Arvika kommun: Brandsbol Klässbol

Hildegard Schmid
hildegard.schmid@yahoo.de, 0570462030

Ängs- och skogsbete, 10 ha (vatten och el finns)
i Arvika kommun: Älgå

Johan Tarukoski
Tarukoski@icloud.com, 0723204524

Ängsmark, ca. 4 ha (vatten, el och tillsyn finns)
i Arvika och Eda kommun: Brevik

Jenny Gullqvist
Elgen32@hotmail.com, 0709994181

Bete, kuperad mark m. träd, 10 ha (vatten, el, stängsel och tillsyn finns)

i Arvika kommun: Glava
Centralt beläget. Passande får/nöt/häst

Helena
Jansson.helena86@gmail.com, 0738272303

Vall, hagmark 2 ha (vatten och tillsyn finns)
i Sunne kommun: Gräsmark

Britta Arnesson
mammamumie@gmail.com, 0565-44007

Strandäng/hagmark, 6-8 ha (sjövatten finns och delvis stängslat)
i Karlstad kommun: Utanför Skattkärr

Frank Ramsthaler
frank.eva@ramsthaler.se, 0706033743

Hagmark, 1-2 ha (vatten, el, stängsel och tillsyn finns)
i Arvika kommun: Arvika
Önskar låna/hyra 4-6 får för bete

Britta Sundström
britta.sundstrom15@gmail.com, 0703248171

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig. Intresseanmälan finns kvar i 6 månader. Hör av dig till Länsstyrelsen (betesformedling.varmland@lansstyrelsen.se) om du vill ta bort den tidigare.

Notera att detta är en förmedling av kontakter och att Länsstyrelsen inte kan garantera någon foderkvalitet på markerna. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.


Vad söker du? (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Vad söker du? (fler val möjligt)

När du trycker på "Skicka" får Länsstyrelsen din intresseanmälan och lägger in uppgifterna manuellt på sidan. Du kommer sen kunna se din intresseanmälan på www.lansstyrelsen.se/varmland/betesformedling.

Att skriva betesavtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal. Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Skriv också om det ingår tillgång till stall eller inte samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Kontakt

Sofie Eriksson

010-224 74 66