Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Betesförmedling

- Djurägare

I första hand vänder sig förmedlingen till de djurägare som är intresserade av betesdrift på naturliga betesmarker. Andra önskemål, som att hitta mark för att skörda grovfoder på, går också bra. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Markägare som har ledig mark

Markägare som vill hitta betesdjur

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Restaurerad gammal betesmark vid torp. Rikligt med träd som ger djuren skugga.

Marken är lämplig för får, cirka 1,5 ha. Vatten, el och tillsyn finns.
i Kristinehamns kommun: Ölme, Lövåsen

Ingrid Erlingson

ingrid.k.erlingson@outlook.com, 0550-55006

Betesmark, cirka 1,2 ha (el finns)
i Sunne kommun: Sunne, Backetorp

Anna-Karin Lindahl
annakarin1986@live.se, 0702706676

Bete/äng på flera platser. Varierar från cirka 0,5-2 ha

i Arvika kommun
Ytor som tidigare slagits med slaghack 1 gång per år. Ytorna ligger i nära anslutning till bostads- eller verksamhetsområden.

Arvika kommun
jenny.warnevall@arvika.se, 0570-81760

Fd åker/vall/betesmark, cirka 2 ha (vatten och el finns)
i Sunne kommun: norra Gräsmark

Lennart Eriksson
lennart@lennarteriksson.se, 0702672333

Strandbeten, upp emot 50 ha (vatten, el och stängsel finns)
i Karlstad kommun: Väse, Hultön

Niclas Olsson
niclasikarlstad@outlook.com, 0703075720

Bete, vall med skogsdunge, lövträd. Cirka 3 ha (vatten, el, rovdjursstängsel och tillsyn finns)
i Filipstad kommun: Brattfors

Carina Jansson
Cmljansson@gmail.com, 0703638122

Slåtter/betesmark, cirka 3 ha (el och tillsyn finns)
i Karlstad kommun: Väse-Mosserud
Åker som tidigare slagits för hö till häst och kor får nu gärna betas av djur.

Charlotta Eriksson Molin
Cha.eriksson@outlook.com, 0707744007

Blandad ängs-, hygges- och skogsmark, cirka 3 ha, ev möjlighet till mer. Vatten, tillsyn och stängselmaterial (stolpar, elband, el, elaggregat) finns. Marken ligger i Hagfors kommun: Ena/Höje

Susanne Menzel

Susanne_menzel983@hotmail.com

070-657 95 61

Gammal åker/äng, 2 ha, för bete eller slåtter. Marken ligger i Årjängs kommun: Glaskogen

Jeremy Karlsson karlsson@jeremy.se

0725039148

Skogsbete, 1,7 ha för bete.

Vatten, el, stängsel och tillsyn finns. Marken ligger i Kils kommun: Frykerud

Anna Persson

annap1900@hotmail.com

0723312427


Skogsslänt och äng, 2 ha, för bete. Vatten och tillsyn sommartid finns. Marken ligger i Torsby kommun: Segenäs, Stöllet.

Ulrika Kärrö

Ulrikakarro@gmail.com

0767752583

Stor del berg/skogsterräng med mkt sly för tex getter. Vall/äng cirka 0,2 ha för tex får. Totalt ca 1 ha.

Vatten, el och tillsyn finns.

Marken ligger i Kristinehamn och Storfors kommuner: Kväggeshyttan

Kristian Högberg

hogberganna76@gmail.com

0704920720

Före detta åker nu bevuxen med björk och gran.

Totalt 1 ha.

Vatten, el, godkänt viltstängsel samt tillsyn finns.

Marken ligger i Torsby kommun: Stöllet

Eric Samuelsson

eric.samuelsson@sfr.fr

0708540232 eller 0738290650 under okt - april även +33 4 93 59 89 61

Cirka 2 ha bete skogsbete samt ev. tillgång till cirka 2 ha ängsbete. El finns men det är ej stängslat.

Vatten och tillsyn finns. Marken ligger i Torsby kommun: Ekshärad

Lina Söderqvist

Västra våle Silverkullen

68361 Ekshärad

lina.maria@live.se

Mark med gräs, buskage, sly. Det finns vatten, el, tillsyn, fårstängsel runt hela området. Marken ligger i Karlstad kommun: Molkom, Karlsberg.

Carina Pettersson

carina.pettersson1985@hotmail.com

0700909961

7 ha slåttervall, fodret skänkes mot att du själv kommer och slår det. Karlstad kommun: Väse, på gränsen mot Ölme.

Marianne Axelsson, 070-3045850

2 ha åkermark, finns även tillgång till skogsområde. Tillsyn samt vindskydd finns. Marken ligger i Arvika kommun, Kärrsmossen.

Stina Nilsson

stinaanilssoon@gmail.com

0761135729

0,8 äng för slåtter. Marken ligger i Karlstads kommun, Molkom.

Helene Steen

helene.steen@gmail.com

0730811670


Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig. Intresseanmälan finns kvar i 6 månader. Hör av dig till Länsstyrelsen (betesformedling.varmland@lansstyrelsen.se) om du vill ta bort den tidigare.

Notera att detta är en förmedling av kontakter och att Länsstyrelsen inte kan garantera någon foderkvalitet på markerna. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.


Vad söker du? (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Vad söker du? (fler val möjligt)

När du trycker på "Skicka" får Länsstyrelsen din intresseanmälan och lägger in uppgifterna manuellt på sidan. Du kommer sen kunna se din intresseanmälan på www.lansstyrelsen.se/varmland/betesformedling.

Att skriva betesavtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal. Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Skriv också om det ingår tillgång till stall eller inte samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Kontakt