Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022, pdf Länk till annan webbplats.

Undersökning om grundläggande betaltjänster

Hur fungerar betaltjänster för dig där du bor? Vi vill gärna få reda på hur vardagen inom betaltjänstområdet ser ut för just dig. Genom att du besvarar denna enkät får vi en bild över nuläget och samtidigt kunskap om din syn på utvecklingen inom området betaltjänster. Enkäten är öppen till den 1 oktober 2024.

Enkät grundläggande betaltjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också skicka dina synpunkter direkt till: betaltjanster.varmland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens informations- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen Värmland arbetar tillsammans med andra aktörer för att genomföra olika informations- och utvecklingsinsatser, exempelvis projekt eller utbildningar för att hjälpa människor med att använda digitala betaltjänstlösningar.

Har du eller er förening intresse av att lära mer om digitala betaltjänster?

Under hösten 2023 våren 2024 erbjuder Länsstyrelsen Värmland möjlighet till utbildningar runt om i länet. Är du/ni boende Värmlands län och intresserade av att lära mer om e-legitimation, digitala betaltjänster och säkerhet på nätet är du välkommen att kontakta oss via betaltjanster.varmland@lansstyrelsen.se

Digital delaktighet Värmland

Under 2023 har Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland genomfört en kartläggning med syftet att får en överblick och en fördjupad analys över vilka aktörer som genomför aktiviteter för att förbättra den digitala delaktigheten i länet.

Kartläggningen ska spegla var det finns behov, samt vem som har behov av fler insatser, så att rätt insatser kan prioriteras och initieras i framtiden. Målet är att alla i Värmland som har ett behov av insatser för att öka sin digitala delaktighet ska få det.

Slutrapport aktiviteter för digital delaktighet i Värmland Pdf, 182.5 kB.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Läget i Värmlands län

Länsstyrelsen Värmland bedömer att tillgängligheten till betaltjänster i länet inte är tillfredställande och behovet av stöd- och utvecklingsinsatser kvarstår. De grupper som fortsatt bedöms ha problem är privatpersoner i digitalt utanförskap, äldre, funktionsnedsatta, nyanlända samt föreningar och företag med behov av dagskasseinsättning och växelkassa.

Situationen är likvärdig med föregående år men vi ser även att betalningstjänstproblematik börjar bli även en utmaning för tätorterna.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss