Om pengar

På de här sidorna hittar du information om frågor som rör pengar. Till exempel hur du gör ifall du vill deponera pengar eller starta en stiftelse.

Kom igång med digitala betalningar

Behovet av att kunna göra digitala betalningar via mobilen ökar i samhället. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelsen Värmland har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Enkel manual för Iphone Pdf, 11.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Enkel manual för Android Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Lönegaranti

Lönegaranti är ett skydd för dig när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön.

Stipendier

Letar du efter stipendium eller bidrag som du kan söka? Du kan hitta stiftelser som ger ut stipendier i Länsstyrelsens stiftelsedatabas.

Stiftelser

Har du bildat en stiftelse? Här finns bland annat information om hur du registrerar en stiftelse och vilka lagar som gäller för stiftelser. Du hittar också information om hur du förvaltar en stiftelse och hur du gör om du vill avveckla en stiftelse.

Deponera pengar

Du kan ansöka om deponering av hyra, deponering av arrende, inlösen av aktier och nedsättning av pengar du är skyldig.

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet, och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Kontakt