Stöd till solceller

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelserna har många ansökningar i kö och kan bara fatta beslut när det finns pengar. Länsstyrelsen får pengar av Energimyndigheten i portioner under året.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Vägledning om solceller finns på Solelportalen hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får vi använda till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast den den 31 juli 2019.

Det är många ansökningar i kön och den fylls på hela tiden. I januari 2020 är det totalt i landet 20 000 ansökningar i kön.

Anslaget till stödet har nyligen ökats. Bedömningen är att det senare under året kommer att finnas pengar till de ansökningar som lämnades till Länsstyrelsen under 2019. Hur det blir för de ansökningar som kommit in under 2020 kan vi ännu inte uttala oss om.

För närvarande kan vi inte lämna någon prognos om när vi kommer kunna fatta beslut i ansökningar som har kommit in under 2019.

Vi uppdaterar texten här på webben när vi har mer information.

Vilken stödnivå gäller?

Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Den nivån gäller för alla som får ett beslut i ett nytt ärende från och med den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Har du fått stöd beviljat före 8 maj 2019?

Du som fått beslut om stöd före 8 maj 2019 kommer inte att påverkas av att stödnivån sänktes då. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till Länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-02-26.

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmaktsblankett för organisationer och företag finns att ladda ner hos Boverketlänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Ansök med blankett som skrivs ut - till Länsstyrelsen Värmland

  1. Hämta ansökningsblankettenlänk till annan webbplats från Energimyndighetens webbplats.
  2. Fyll i, skriv ut och skriv under.
  3. Skicka din ansökan till:
    Länsstyrelsen Värmland
    651 86 Karlstad
Solpaneler på hustak. @mostphotos

Vem svarar på frågor?

  • Länsstyrelsen Värmland hanterar din ansökan och kan exempelvis ge svar på hur den ligger till i turordningen för att bli beviljad stöd. Vid frågor, kontakta Länsstyrelsen via e-post solceller.varmland@lansstyrelsen.se, eller telefon 010-224 70 00. Vänligen ange ditt ärendenummer om du redan har fått det.
  • Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och stöd.
  • Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ge information om föreskrifter och fördelning av medel samt tillhandahåller statistik över solcellsstödet.

Väntetid för solcellsärenden i Värmland

För närvarande är väntetiden cirka 10 månader från att en ansökan kommit in till dess att ansökan handläggs och du får ett beslut. Ansökningar hanteras i turordning. Väntetiden är beroende av antalet ansökningar samt av om det finns tillgängliga pengar att fördela.

Efter beslut och solcellsanläggningen har installerats kommer du behöva skicka in ett flertal handlingar. Vi vill därför be er att spara fakturor, kvitton samt nätintyg för att processen ska gå smidigt för alla partar. Utbetalning sker sedan i den ordning begäran har kommit in.

Du vet väl om att du som privatperson även kan söka stöd för lagring av egenproducerad elenergi. Du kan få 60 % i stöd, maximalt 50 000 kr. Installationen måste vara slutförd den 31 december 2020.

Kontakt