Stöd till solceller

Regeringen har beslutat om ett ansökningsstopp för solcellsstödet. Sista dagen att ansöka om stöd var den 7 juli 2020. Ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen efter den 7 juli 2020 kommer att avslås.

Regeringen har föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatteavdrag från 2021.

Sista dag för slutförande av solcellsprojekt

Regeringen har med anledning av att covid-19-pandemin kan ha försenat solcellsprojekten beslutat ge länsstyrelserna möjlighet att från och med den 30 juni 2020 förlänga tiden för genomförande. Sista möjliga datum för slutförande blir den 30 juni 2021.

Om du redan har fått ett beslut där du blivit beviljad solcellsstöd gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Om du har drabbats av förseningar i ditt solcellsprojekt så att det inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet från Länsstyrelsen behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det innan datumet för slutförande är passerat.

Mer information i pressmeddelandet på regeringens webblänk till annan webbplats

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får vi använda till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast februari 2020. Hur det blir för de ansökningar som kommit in senare under 2020 kan vi ännu inte uttala oss om.

Det är många ansökningar i kön. I mitten av september 2020 är det totalt i landet drygt 19 000 ansökningar i kön.

Vi uppdaterar texten här på webben när vi har mer information.

Vilken stödnivå gäller?

Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Den nivån gäller för alla som får ett beslut i ett nytt ärende från och med den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Har du fått stöd beviljat före 8 maj 2019?

Du som fått beslut om stöd före 8 maj 2019 kommer inte att påverkas av att stödnivån sänktes då. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

När och hur ansöker jag om utbetalning?

Du behöver först ha fått ett beslut om stöd innan du kan ansöka om utbetalning. Hur du ansöker framgår sedan i beslutet. Om du har ansökt om stöd i pappersform så finns blanketten för utbetalning med i beslutet som skickas ut från Länsstyrelsen. Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst så hittar du beslutet i e-tjänsten, där finns även en länk till begäran om utbetalning.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till Länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-09-16

Solpaneler på hustak. @mostphotos

Vem svarar på frågor?

  • Länsstyrelsen Värmland hanterar din ansökan och kan exempelvis ge svar på hur den ligger till i turordningen för att bli beviljad stöd. Vid frågor, kontakta Länsstyrelsen via e-post solceller.varmland@lansstyrelsen.se, eller telefon 010-224 70 00. Vänligen ange ditt ärendenummer om du redan har fått det.
  • Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och stöd.
  • Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ge information om föreskrifter och fördelning av medel samt tillhandahåller statistik över solcellsstödet.

Väntetid för solcellsärenden i Värmland

För närvarande är väntetiden cirka 8 månader från att en ansökan kommit in till dess att ansökan handläggs och du får ett beslut. I dagsläget har vi hanterat ansökningar som inkommit före 1 december 2019. Ansökningar hanteras i turordning. Väntetiden är beroende av antalet ansökningar samt av om det finns tillgängliga pengar att fördela.

Efter beslut och solcellsanläggningen har installerats kommer du behöva skicka in ett flertal handlingar. Vi vill därför be er att spara fakturor, kvitton samt nätintyg för att processen ska gå smidigt för alla partar. Utbetalning sker sedan i den ordning begäran har kommit in.

Du vet väl om att du som privatperson även kan söka stöd för lagring av egenproducerad elenergi. Du kan få 60 procent i stöd, maximalt 50 000 kr. Installationen måste vara slutförd den 30 juni 2021.

Kontakt