Betesförmedling

Ko som betar

Länsstyrelsen förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och det bidrar till att levande, öppna landskap bevaras. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för djur- och markägare att hitta varandra.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Söker du mark eller betesdjur hittar du inkomna intresseanmälningar nedan. Vill du göra en intresseanmälan? Klicka på aktuell länk nedan för att fylla i din intresseanmälan.

Djurägare söker mark

Markägare söker djur

Intresseanmälan finns kvar på hemsidan i 6 månader. Hör av dig till Länsstyrelsen om du vill ta bort den tidigare.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare

Kontaktuppgifter

Söker (område & marktyp)

Djurslag

Henrik Nisser

henrik@alstrum.se,

0706006283

Karlstad, Hammarö, Forshaga - Betesmark

Nötdjur, dikor

Anders Bergfjord

a_bergfjord@hotmail.com, 0702160057

Västra Värmland - Betesmark, slåtteräng & vall att skörda

Nöt, diko m. kalv

Kajsa Jern

Jern.kajsa@gmail.com, 0703607691

Filipstad med omnejd - Betesmark

Häst

Laila o Haglund

Spiramira@yahoo.se, 0730233669

Arvika - Betesmark

Häst

Sophia Ström

info@sodrabergsgarden.se, 0739367912

Sunne kommun - Betesmark

Kor, getter, hästar

Liv Prestberg


Liv.prestberg@dv.sjv.se, 0703111749

Munkfors - Betesmark & vall att skörda

Häst

Susanne Hergenhahn

hergenhahn.susanne@gmail.com, 0738345802

Hagfors & Ekshärad - Betesmark

Får

Nils-Olof Olsson tropp

Nils-olof@bonnigast.se, 0703665221

Eda, Årjäng, Arvika - Betesmark, slåtteräng & vall att skörda

Nötkreatur, dikor

Maria Berglund

please11@hotmail.com, 0702289415

Forshaga kommun - Betesmark

Får

Mikael Karlsson

Mikael.karlsson@nrcgroup.se, 0722433350

Högboda med omnejd - Betesmark & vall att skörda

Nöt

Madelene Libonius

madelenelibonius@hotmail.com, 0736787496

Sunne - Betesmark, slåtteräng & vall att skörda

Häst

Sofia Stefansson

Sofia.stefansson1974@gmail.com, 0706454904

Hammarö - Betesmark

Häst

Daliah Longree

info@fareniskal.se, 0765766484

Karlstad, Forshaga - Slåtteräng & vall att skörda

Får

Dimitry Bogers

Mdbogers@hotmail.com, 0705325514

Sälje, Bergsäng, Byn, Ekshärad - Betsesmark, slåtteräng & vall att skörda

Kor och häst

Ann-Charlotte Brodin

vanervikens@gmail.com, 0734100452

Säffle kommun med omnejd - Betesmark, slåtteräng & vall att skörda

Får

Heléne Almlöf Ambjörnsson

helenedarute@gmail.com, 0725046315

Kil (gärna nära hemadressen) - Betesmark

Islandshäst (2 st)

Sture Larsson

sturelarsson@bredband2.com, 0702918128

Säffle kommun - Betesmark & vall att skörda - helst med vatten

Nöt, dikor

Katarina Johansen

katarinajohansen@hotmail.com, 0763379874

Kil - Betesmark, slåtteräng & vall att skörda

Häst

Ylva Lundberg

Ylva.lundberg67@gmail.com, 0736544740

Karlstad, Forshaga - Betesmark

Häst (2 st)

Petra Wingefors

vet@wingefors.nu, 0706101973

Östra fågelvik med omnejd - Betesmark

Häst

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Område & areal

Beskrivning av mark

Linda Kyrksjö

lindakyrksjo@hotmail.com, 0703611957

Eda kommun - Västby Kruggerud, Åmotsfors: 2-3 ha

Betesmark - el, vatten, tillsyn och lite stängselmaterial finns

Eva & Conny Karlsson

ecc@telia.com, 0702850754/ 0703147828

Munkfors kommun - Ransäter

Äng, buskage - Vatten finns (Klarälven)

Sara Ekengren

Sarasyd@hotmail.com, 0708113515

Sunne kommun - Sunne: 0,45 ha

Äng - Vatten & tillsyn finns

Anna-Karin Lindahl

annakarin1986@live.se, 0702706676

Sunne kommun - Backetorp: ca 1,2 ha

Betesmark, även slymark - El finns

Marcus Norström

marcus@komposithallen.se, 0705542405

Hammarö kommun - Rud: ca 15 ha

10 ha strand med vass, 5 ha vall (tidigare betat av kor) - strand med vatten, elstängsel, bostadhus i anslutning till mark

Håkan Jonasson

hjonasson@hotmail.se, 0767745310

Karlstad kommun - Edsvalla: ca 10 ha

Betesmark (lämplig till får) - el, vatten, stängsel och tillsyn finns

Olof Jönsson

asa.olof@bliab.se, 0706051822

Munkfors kommun - Munkfors: 5 ha

Avslagen betesvall (lämplig till får) - vatten finns, ej stängsel

Carina Lindberg

lindberg.carina@outlook.se, 0705553924

Sunne kommun - Lysvik: ca 6 ha

Betesmark - el, vatten, stängsel och tillsyn finns

Håkan Bjuresäter

bjuresater1@hotmail.com, 0705161833

Forshaga kommun - Forshaga: 10-14 ha

Vall - vatten finns

Robert Larsson

Robertlarsson_82@hotmail.com, 0702641589

Sunne kommun - Norra arneby: ca 2 ha

Igenvuxen betesmark - Daglig tillsyn, 2 trådigt stängsel och vatten finns

Ingvar Gräsberg

ingvar.grasberg@gmail.com, 0705405297

Hammarö kommun - Hammarö: ca 0,5 ha

Vass/äng vid Vänern - markägare kan fixa vatten, stängsel och tillsyn

Torbjörn Andersson

torbason@gmail.com, 0738565445

Hagfors kommun - Ena, Höje: 0,5-1 ha

Ängsmark - Vatten och el finns

Sara-Lena Johansson

saralena.johansson49@gmail.com, 0731592260

Hagfors kommun - Gustaf Adolf: ca 1,6 ha

Ängsmark - Vatten, El och Tillsyn finns

Torsby kommun

per-hakan.hall@torsby.se, 0732010971

Torsby kommun - Skråckarberget, Bograngen: 10 ha

Gammal betesmark - Eventuell kompletterande röjning av jobbcenters naturvårdare/röjare

Johanna Olausson

Goldqueen42@me.com, 0706212192

Torsby kommun - Klarälvdalen: 2 ha

Äng, även möjlighet till lövskog (lämpligt till häst, får eller get) - Vatten, el och tillsyn finns + ej uppsatta impreg stolpar (ca. 60 st), 5-7 knorrar/stolpe samt 2 mm ståltråd. Vindskydd får uppföras och nyttjanderätt kan gärna förlängas.

Maritha Embretsen

marita49@telia.com, 0706620354

Torsby kommun - Sörmark, Östmark: ca. 20 ha på olika skiften

Åker och igenväxt gammal åkermark, hagmark - Vatten finns, bl.a. från en älv i anslutning till marken i Sörmark

Rolf Östher

rolf.osther@kiwa.com, 0047, 90792459 (+47 90792459)

Eda kommun - Håvilsrud Lennartslund, Charlottenberg: ca. 5 ha

Myrmark, skogsäng - Vatten, El, Stängsel och Tillsyn finns. Har allt av stängsel, elektriskt fårnät. Gränsar till Vällen (bäck+sjö).

Anna Olsson

tapestryannaolsson@gmail.com, 0703103860

Sunne kommun - Gräsmark: ca. 1+1 ha

Betesmark - El finns. Borrad brunn finns men inte framdraget till betesmarken.


Om du söker andra fodermedel än bete och grovfoder kan du vända dig till;

Fodertipsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Foderhjälpen© 2018-2019 Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska jordbruksfonden

Betesförmedlingen ingår i en satsning för skötsel av ängs- och betesmarkeröppnas i nytt fönster – nätverk, samverkan och nya metoder. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Kontakt

Sofie Eriksson

010-224 74 66