Segerstads skärgård

Reservatet är en sötvattensskärgård med många olika typer av miljöer. Här finns kala klippstränder, badvänliga sandstränder och grunda vikar bevuxna med vass. Vyerna kan vara häpnadsväckande och det är inte ovanligt att man får se havsörnen flyga förbi med ett byte i klorna. Segerstadsområdet är en del av naturreservatet Segerstads skärgård. Området, som är en halvö, är den enda delen av naturreservatet som kan nås utan båt. I området finns vandringsleder som är tillgängliga för alla.

Strandvy Segerstads skärgård

Segerstadsområdet bjuder på många utblickar över Vänerns öar, kobbar och vikar. Ett rikt djur- och växtliv är knutet till den stora variationen av livsmiljöer vilket utgör grunden till att området blivit naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Se upp för fallande träd efter naturvårdsbränning den 15/8

Efter Skogsstyrelsens bränning i naturreservatet Segerstads skärgård nyligen står många träd i bränningsområdet ostadigt eftersom rötterna brunnit av. Vi avråder starkt från besök i själva bränningsområdet. Brända träd ramlar oväntat och ljudlöst, vilket kan innebära livsfara. Varningsskyltar finns vid de stigar som går in i området, och vi ber att ni respekterar avspärrningar.

Det ryker fortfarande här och där i området. Glödbranden är viktig för att få önskad påverkan på marken i bränningsområdet, och området står under fortsatt bevakning tills elden är helt släckt.

Det brända området ligger vid Norra Onsösundet/Lindränkan. Möjligheten att besöka andra delar av naturreservatet påverkas inte av bränningen.

I naturreservatet finns mer än trettio öar som är över en hektar stora och flera hundra småöar och skär. De största öarna är Åsundaön, Bärön och Gåsen. Farvattnen är ofta grunda och svårnavigerade. På några av de kala kobbarna finns det på sommaren kolonier med måsar, trutar och tärnor. Havsörn och fiskgjuse häckar regelbundet i området. För besökare är det viktigt att inte störa dessa häckningsplatser.

Naturreservatet Segerstads skärgård bildades för att bevara förutsättningarna för ett naturnära och berikande friluftsliv samtidigt som skärgårdens speciella naturvärden skyddas. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Inför ditt besök

I Segerstads skärgård finns många fina öar som är värda ett besök. På några platser finns anordningar för att underlätta för besökare:

Onsön: Fin sandstrand på på den sydvästra delen av ön, men långgrunt och svårt att gå in med större båtar. Eldplats och torrtoalett finns ovanför sandstranden.

Stora Axelön: Här finns fyra stenlabyrinter på olika delar av ön. Fina klippstränder och varierad vegetation. Eldplats och torrtoalett finns på den norra sidan.

Tunnöarna: I den norra delen av ögruppen finns en fin sandstrand som överspolas vid högvatten och kraftig vind. I anslutning till sandstranden finns en eldplats och en torrtoalett.

Stenar lagna som en labyrint

Stora Axelön bjuder på fornlämningar i form av stenar lagda som labyrinter. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i naturreservatet, särskilt när det blåser.

Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp
är det för närvarande många granar som står och dör i naturreservatet. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.

Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Caution! Falling trees

Beware of standing dead trees in the area, especially when it is windy. Dangerous trees close to hiking trails and rest areas will be removed gradually.

Achtung! Fallenden Bäume

Hüten Sie sich vor stehende tote Bäume in der Umgebung, besonders wenn es windig ist. Gefährliche Bäume in der Nähe von Wanderwegen und Rastplätzen werden nach und nach entfernt.

Gåsen: En av de största öarna området. Fin sandstrand och möjlighet till angöring för mindre båtar i sydväst. Eldplats och torrtoalett.

Sandön: Som namnet anger är består ön till stor del av en sandavlagring. På den norra delen finns en fin sandstrand, eldplats och torrtoalett.

Långholmen: Fin naturhamn med angöringsöglor i berget på den nordvästra delen. Eldplats och torrtoalett.

Amneholmarna: I den västra delen av skärgården, nära Bärön, kan man gå in till Amneholmarna. På holmen, som ägs av Naturvårdsverket, finns brygga, raststuga, grillplats och torrtoaletter som får användas av allmänheten. Åsfjordens Båtsällskap står för skötseln av rastplatsen på uppdrag av Länsstyrelsen.

Bockholmarna: Två små holmar vid Åsundaön som ofta går bra att lägga till vid även då det blåser. Eldplats och torrtoalett.

Segerstadsområdet

Segerstadsområdet är en del av naturreservatet Segerstads skärgård. Området, som är en halvö, är den enda delen av naturreservatet som kan nås utan båt. I området finns vandringsleder som är tillgängliga för alla. Här kan du ströva i ett meditativt skogslandskap med utblickar mot skärgård, öar och kobbar. Stanna gärna till vid någon av områdets fina rastplatser och grilla, fika eller bara njut av den vackra naturen.

Från huvudparkeringen finns lätta vandringsleder mot Arnäs udde och Onsösundet. Åt båda hållen är det en sträcka på ca 1,5 km att vandra innan man når vattnet och de iordningställda rastplatserna.

Till rastplatserna på Arnäs udde och Hamnholmarna är det framkomligt även med rullstol och barnvagn. Det är som gjort för dagsutflykter med korvgrillning eller matsäck. Eller om man bara vill vandra i de fina skogsmiljöerna. Spanar man ut över Vänern finns det goda möjligheter att se fiskgjuse eller havsörn, som båda häckar regelbundet inom naturreservatet.

För personer med nedsatt rörelseförmåga finns möjlighet att köra bil ut till satellitparkeringar längre ut i området. För att erhålla koden till låsen som sitter på bommarna behöver man kontakta Länsstyrelsen (010-224 70 00) och uppge namn, ärende och bilnummer.

Karta över färdvägar och bommarnas placering, (PDF) Pdf, 463.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen försörjer områdets eldstäder med ved regelbundet. Men eftersom det ibland eldas oförsiktigt och veden kan ta slut, är det säkrast att ta med sig egen ved eller grillkol om man vill vara säker på att kunna elda.

På vintern plogas tillfartsvägen och huvudparkeringen regelbundet. Men om man vill ta sig ut i området då det har snöat krävs i regel skidor eller rejäla kängor.

Strandvy Segerstads skärgård

En spångbro leder besökarna genom vasshavet ut till Hamnholmarna. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Tillgänglighetsanpassade leder i Segerstadsområdet

När det gäller vandringsleder är det främst ledsystemet ut till Arnäs udde och Hamnholmarna som är lämpliga för rullstolar. Om man har svårt att gå och vill ta sig ut till Onsösundet går det bra att använda bomkoden och köra ut och parkera på satellitparkeringen.

Fotografier på tillgänglighetsanpassade anordningar och leder, (PDF) Pdf, 1.4 MB.

Arnäs udde och Hamnholmarna

Lederna mot Arnäs udde och Hamnholmarna är iordningsställda för att vara framkomliga med rullstol (grusad stig). De fungerar utmärkt med elrullstol. För manuell rullstol bör ledsagare finnas då stigar bitvis går i kuperad terräng. Lutningar upp mot 7-8 grader (13-14 %) finns på vissa korta partier och bitvis kan det finnas rötter och stenar som sticker upp i stigen.

På Arnäs udde finns ett vindskydd och två eldstäder med fantastisk utsikt över Vänern. Genom en anlagd spångbro kan man fortsätta ut till Hamnholmarna där det finns ytterligare ett vindskydd, trädäck, torrtoalett och eldstad. Väl ute på ”holmarna” är man omsluten av ett av Vänerns vackraste skärgårdslandskap.

Rullstolsanpassad led (packat, finkornigt grus) på Arnäs udde.

Rullstolsanpassad led (packat, finkornigt grus) på Arnäs udde. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Onsösundet

Vandringsleden mot Onsösundet går i huvudsak på en gammal körväg som passerar ”Landvikens gamla tomt” med grillplats under tak. Vid Onsösundet finns vindskydd, trädäck, torrtoalett och en eldstad. Fin utsikt mot Kattfjorden och vassområdet mellan fastlandet och Onsön.

Ytterligare en vacker plats att rasta på finns några hundra meter söder om Onsösundet. Här finns släta klipphällar, sandbotten och en öppen raststuga. Den tidigare aktivitetsbanan ”Barnens skog” är tyvärr borttagen på grund av bristande underhåll.

Övriga vandringsleder och rastplatser i Segerstadsområdet

Den blå slingan, som utgår från huvudparkeringen, är cirka 2,5 kilometer lång och går genom ett varierat skogslandskap som är svagt kuperat. Den är perfekt för den som söker skogens lugn och stillhet men går inte att ta sig fram på med rullstol eller barnvagn.

Längs den blå slingan passerar man sandstranden och rastplatsen vid Gubbskären. Här finns rastbord och en eldstad för den som vill grilla.

Den gröna slingan utgår från Landvikens gamla tomt och är cirka 3,5 kilometer lång. Stigen går delvis utanför naturreservatet och man kan se exempel på olika former av skogsbruk.

Landvikens gamla tomt är en samlingsplats som förvaltas av Skogsstyrelsen. Här finns en eldstad under tak, torrtoalett och vedskjul.

Vindskyddet vid Onsösundet. Foto Gunnar Lagerkvist.

Vindskyddet vid Onsösundet. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Djur och växter

Många av öarna har en karaktäristisk vegetation med vindpinad tallskog på magra hällmarker. På de större öarna finns sand- och moränavlagringar på vilka tallskogen växer hög tillsammans med risvegetation av ljung, lingon och skvattram. I de lite frodigare svackorna finns alkärr och små öppna våtmarker. Fläckvis växer även rikare vegetation med buskar som olvon och björnbär.

De öppna sandstränderna som finns på några öar kantas ofta av mattor av mjölon som sträcker ut sina gröna utlöpare. På solbelysta sandstränder kan du även se de små kratrarna som är fångstgropar för myrlejonsländornas larver. Sländlarven ligger i botten på kratern och väntar på att någon myra ska falla ner. På stenstränderna trivs blommande örter som fackelblomster, frossört och strandlysing.

Blommande strandlysing
(Lysimachia vulgaris) på Tunnöarna. Foto: Gunnar Lagerkvist

Blommande strandlysing (Lysimachia vulgaris) på Tunnöarna. Foto: Gunnar Lagerkvist

Ett rikt fågelliv

Skärgårdsmiljön ger förutsättningar för ett rikt fågelliv. De vanligaste häckande sjöfåglarna är fiskmås, skrattmås, fisktärna, silvertärna, gråtrut och havstrut. Bland övriga sjöfåglar förekommer bland annat storskarv, grågås, kanadagås, knipa, storlom samt stor- och småskrake. Den lilla drillsnäppan drar gärna omkring mellan öarna och dess ettriga lockläte hörs ofta under ljumma sommarkvällar.

Det är inte ovanligt att man kan få syn på rovfåglar i skärgården, i första hand fiskgjuse, havsörn eller lärkfalk. Alla tre arterna häckar i träd och ibland kan de placera bona alldeles vid strandkanten. Det är viktigt att vara uppmärksam och inte landstiga när man hör att en rovfågel varnar. Under våren och sommaren finns det ofta ägg eller ungar i bona som lätt kan frysa ihjäl eller bli uppätna om föräldrarna blir bortskrämda under en längre tid.

Vid Onsösundet leder utblickarna mot Kattfjorden och det vasshav som täcker grundområdet mellan fastlandet och Onsön. De stora sammanhängande vassarna kring Vänern är viktiga miljöer för fåglar som rörsångare, rördrom och brun kärrhök. Den sistnämnda är en rovfågel som ofta ses segla över vassområden på sina lätt V-ställda vingar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning, till exempel att ta med sten,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • gräva upp växter eller skada levande eller döda buskar och träd,
 • störa djurlivet, till exempel genom att fotografera på nära håll, stanna nära fågelbo, lya eller liknande,
 • på land ha med hund eller annat husdjur som inte är kopplad,
 • elda annat än på särskilt iordningsställd plats,
 • framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • ställa upp husvagn annat än tillfälligt på anvisad parkeringsplats under högst en dag,
 • tälta, förtöja båt eller husbåt annat än tillfälligt under högst två dygn på samma plats,
 • använda radio eller liknande på ett störande sätt,
 • beträda fågelskyddsområden under perioden 1 april - 31 juli.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 5370 hektar, varav 790 hektar är land

Markägare: Staten, Karlstads kommun och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Ansvar för anordningar:

Länsstyrelsen ansvarar för anordningarna från huvudentrén ut till Arnäs udde och Hamnholmarna samt vid Gubbskären.

Skogsstyrelsen ansvarar för anordningarna vid Landvikens nya tomt och Onsösundet.

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Karlstad kommun, cirka 25 kilometer sydväst om Karlstad. Segerstads skärgårds övärld nås endast med båt. Till Segerstadområdet (fastlandsdelen) tar man sig enklast med bil. Från Karlstad följer man E18 väster ut och efter cirka 12 kilometer tar man av mot söder mot Segerstad. Efter att ha passerat Segerstad kyrka finns det skyltar längs vägen ut mot naturreservatet. Vägbom med kodlås för att parkera närmare rastplatserna än den allmänna parkeringen. Bommen får passeras för transport av personer med fysisk funktionsnedsättning. Ring Länsstyrelsens växel 010-224 70 00 för bomkod, uppge namn, registreringsnummer och ärende. Vid bokning av färdtjänst ange att det ligger vid Landviken och Arnäs.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet