Lämpenshålan

Här kan man se länets största dödisgrop. Lämpenshålan har uppmärksammats för sina ovanligt stora nivåskillnader.

Stig genom tallskog. Foto Eva Nohlgren.

En markerad led för besökarna till Lämpenshålans botten.

Från ”hålans” botten till vägen är nivåskillnaden ca 30 meter. Diametern är ca 200 meter. Lämpenshålan bildades vid den senaste inlandsisens avsmältningsskede för ca 10 000 år sedan. Dödisgropen är en kraterliknande fördjupning efter isberg som legat inbäddat i sanden. På åsens sluttningar finns spår av tidigare strandlinjer från skeden i Vänerbäckenets landhöjning.

Reservatet bildades för att bevara åsavsnittet som geologisk bildning.

Djur och växter

Fågellivet är ganska artfattigt, men större korsnäbb, nattskärra, taltrast och trädpiplärka är fåglar som finns i området.

Vegetationen består av torr tallhed med gles högstammig tallskog, där marken är täckt av mossor och lavar. Ett frodigt risskikt av blåbär, lingon, kråkbär, ljung och mjölon täcker marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • ställa upp hus- eller släpvagn,
  • bedriva täkt av lavar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1982

Storlek: 23 hektar

Markägare: Karlstad kommun och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss