Kittelfältet

Kittelfältet vid Alsterstjärnarna är ett område med tydliga spår efter inlandsisen i form av djupa dödisgropar. Här finns både långa och korta vandringsleder, med utsikt över istidens dramatiska formationer i landskapet.

Foton i bildspelet: Länsstyrelsen Värmland, om inget annat anges.

Inför ditt besök

Kittelfältet är ett utflyktsmål som passar många. Här finns fina vandringsleder i kuperad terräng, spännande geologiska formationer och fina platser att ta en paus på. Här finns vindskydd och eldstäder att nyttja för den som vill det.

Mindre ved vid eldstäderna

Vi har minskat på vedförsörjningen som följd av att resurserna för skötsel av naturreservaten har minskat från 2023. Eftersom vi nu lägger ut mindre ved är det extra viktigt att du som besökare eldar försiktigt och tar med egen ved om du vill vara säker på att kunna grilla. Observera att eldning enbart får ske på de iordningställda eldplatserna och att det är förbjudet att ta döda eller levande grenar från skogen.

Camping förbjuden

Tänk på att det är förbjudet att campa inom naturreservatet Kittelfältet. Du får sova i vindskydden, men inte sätta upp eget tält, eller ställa upp husbil/husvagn över natten. Utanför reservatet, inom Naturvårdsområdet Brattforsheden, får du tälta, men inte heller här får du ställa upp husvagn eller husbil över natten.

Vandringsleder

Kittelfältet är en utmärkt utgångspunkt för såväl korta som långa vandringar. Från områdets två parkeringar finns flera rundslingor inom räckhåll, samt den 24 kilometer långa Brattforsleden som går rakt igenom Kittelfältet.

Brattforsleden 24 kilometer, orange markering

Leden är naturvårdsområdets stora rundslinga som går igenom fyra naturreservat.

Leden är varierad och passerar ett antal olika sevärdheter som Ångsågen, den gamla hyttan i Brattfors och sjön Alstern.

Svårighetsgrad: Medel till svår. Huvuddelen av leden är medel, men i Lungälvsravinerna söder om Brattfors finns ett parti på cirka 3 kilometer som är svårt.

Ormtjärnsleden 2,5 kilometer, orange markering

Är en avstickare från Brattforsleden som mäter cirka 2,5 kilometer enkel väg från startpunkten vid norra Kittelfältet. Leden går genom väldigt fin kuperad terräng, spännande brandområden och utmed sjön Alstern.

Svårighetsgrad: Medel

Dödisgropar rundslinga 1 kilometer, grön markering

En mycket trevlig liten led som passerar ett flertal dödisgropar, varav den största är Sundstjärnen med sitt turkosfärgade vatten. Dödisgroparna är en av de största sevärdheterna på Brattforsheden. Från parkeringen vid norra Kittelfältet är det ungefär 500 meter fram till rundslingan.

Svårighetsgrad: Medel

Steglaslingan 2,4 kilometer, gul markering


Leden utgår från Stegelviken. Det är en kort, lättgången och trevlig vandringsled som följer åsar på sandheden. Leden passerar bland annat flygsanddyn och flera kolbottnar.

Svårighetsgrad: Medel

Stegelmosslingan 4,2 kilometer, blå markering

Leden har några fina partier längs åsar, förbi norra kanten av Geijersdalsmossens naturreservat och genom äldre tallskog. Utmed stigen kan du bland annat se fångstgropar, gammal tallskog, torvtäkt och myrgölar på mossen. Slingan passerar över väg 63 två gånger.

Svårighetsgrad: Medel. Några aningen branta backar uppför och nedför åsar.

Inför ditt besök

Kittelfältet är ett utflyktsmål som passar många. Här finns fina vandringsleder i kuperad terräng, spännande geologiska formationer och fina platser att ta en paus på. Här finns vindskydd och eldstäder att nyttja för den som vill det.

Mindre ved vid eldstäderna

Vi har minskat på vedförsörjningen som följd av att resurserna för skötsel av naturreservaten har minskat från 2023. Eftersom vi nu lägger ut mindre ved är det extra viktigt att du som besökare eldar försiktigt och tar med egen ved om du vill vara säker på att kunna grilla. Observera att eldning enbart får ske på de iordningställda eldplatserna och att det är förbjudet att ta döda eller levande grenar från skogen.

Död och levande is

Dödisgroparna är kraterliknande fördjupningar efter isberg som legat inbäddade i sanden. Ordet ”dödis” kommer av att isberget fastnat i bottnen och inte kan röra sig, till skillnad mot inlandsisen som hela tiden rörde sig som en stor massa och därför kallas ”levande is”. I de största och djupaste groparna har små sjöar bildats. Sundstjärn har turkosfärgat vatten på grund av växtplankton som lever i vattnet. Kring Alsterstjärnarna och västerut mot Sundstjärnen växer äldre tallskog.

Turkosfärgad, nästan runt tjärn.

Den turkosfärgade Sundstjärn kantad av tallskog. Foto: Mikael Solebris.

Skogsbrand ett naturligt inslag

Brand är en naturlig störning i det här området. För att gynna den biologiska mångfalden brände Länsstyrelsen 2015 cirka 9 hektar skog här. Fem år senare, i maj 2020, brändes cirka 4 hektar. I den norra delen av Kittelfältet planeras ytterligare en bränning att utföras under våren 2023.

Naturvårdsbränningar, Värmlands län Länk till annan webbplats.

Genomförda bränningar på Kittelfältet Länk till annan webbplats.

Bevaras för framtiden

Kittelfältet är ett Natura 2000-område och ingår i EU:s nätverk av värdefull natur. Skogen här bevaras för att markens former från inlandsisen ska finnas kvar och hjälpa oss förstå vad som hände i naturen när inlandsisen rörde sig över landet.

Randen och symbolen visar naturreservatsgränsen. 

Kittelfältet har många fina vandringsleder märkta med olika färger på stolpar och träd. De vita markeringarna däremot visar vart gränsen till reservatet går. Foto: Mikael Solebris

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

På Kittelfältet gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • köra terrängfordon, till exempel fyrhjuling eller snöskoter, i naturen
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • elda på andra ställen än iordningställda eldplatser.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

I reservatet är det förbjudet att:

 • framföra bil eller annat motorfordon annat än på upplåtna vägar,
 • framföra terrängfordon eller båt,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningsställts och anvisats,
 • skada vegetationen, till exempel genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och dessutom att plocka växter, mossor, lavar, vedsvampar eller alger,
 • störa djurlivet, till exempel genom att uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur,
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon eller liknande,
 • tälta,
 • ställa upp husvagn.

Vetenskapliga undersökningar av områdets naturförhållanden skall utföras i samråd med reservatsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 81 hektar, därav landarea 72 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kittelfältet ligger i Filipstads kommun, öster om Stegelviken i sjön Alsterns södra del cirka 5 kilometer väster om Brattfors. Med bil: ta väg riksväg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Vägskyltning finns till reservatet cirka 4 kilometer söder om Brattfors. Det finns en parkering vardera i norra respektive södra delen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss