Kittelfältet

Kittelfältet vid Alsterstjärnarna är ett område med tydliga spår efter inlandsisen i form av djupa dödisgropar.

Turkosfärgad, nästan runt tjärn.

Den turkosfärgade Sundstjärn kantad av tallskog. Foto: Mikael Solebris.

Groparna är kraterliknande fördjupningar efter isberg som legat inbäddade i sanden. Ordet ”dödis” kommer av att isberget fastnat i bottnen och inte kan röra sig, till skillnad mot inlandsisen som hela tiden rörde sig som en stor massa och därför kallas ”levande is”. De största och djupaste groparna har små sjöar. Sundstjärn har turkosfärgat vatten beroende på förekomsten av ett växtplankton i vattnet. Kring Alsterstjärnarna och västerut mot Sundstjärnen växer äldre tallskog.

Reservatet bildades för att bevara Kittelfältets ytformer. Syftet är även att bevara skogsbestånden intakta på grund av deras pedagogiska betydelse för förståelsen av naturföreteelsen. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Växtligheten domineras av renlavar, ljung och kråkris. I tjärnarna växer notblomster och på torvmarkerna kan man se skvattram och dvärgbjörk. Matt- och plattlummer påträffas sparsamt i området, liksom det sällsynta halvgräset plattstarr.

Fågelfaunan hyser bland annat trädlärka, nattskärra, trädpiplärka och taltrast. Ibland kan smålom och storlom göra korta besök i tjärnarna. Knipa med ungar kan man se i de större tjärnarna.

Brand är en naturlig störning i det här området och för att gynna den biologiska mångfalden brändes 2015 cirka 9 hektar och den 20 maj 2020 cirka 4 hektar i Kittelfältet, Filipstads kommun. Bränningen genomfördes inom projektet LIFE Taiga. Du kan läsa mer om bränningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tall målad med vit rand och vit stjärna som visar naturreservatsgränsen. I bakgrunden syns en vandringsled.

Kittelfältet har många fina vandringsleder märkta med olika färger på stolpar och träd. De vita markeringarna däremot visar vart gränsen till reservatet går. Foto: Mikael Solebris

Vandringsleder

Kittelfältet är en utmärkt utgångspunkt för såväl korta som långa vandringar. Från områdets två parkeringar finns flera rundslingor inom räckhåll, samt den 24 kilometer långa Brattforsleden som går rakt igenom Kittelfältet.

Brattforsleden 24 kilometer, orange markering

Leden är naturvårdsområdets stora rundslinga som går igenom fyra naturreservat.
Leden är ganska varierad och trevlig då den passerar ett antal olika sevärdheter
som Ångsågen, den gamla hyttan i Brattfors och sjön Alstern.
Svårighetsgrad: Medel – svår. Huvuddelen av leden är medel, men i Lungälvsravinerna söder om Brattfors finns ett parti på cirka 3 kilometer som är svårt.

Ormtjärnsleden 2,5 kilometer, orange markering

Är en avstickare från Brattforsleden som mäter cirka 2,5 kilometer enkel väg från startpunkten vid norra Kittelfältet. Leden går genom väldigt fin kuperad terräng, spännande
brandområden och utmed sjön Alstern.
Svårighetsgrad: Medel

Dödisgropar rundslinga 1 kilometer, grön markering

En mycket trevlig liten led som passerar ett flertal dödisgropar, varav den största
är Sundstjärnen med sitt av alger turkosfärgade vatten. Dödisgroparna är en av
de största sevärdheterna på Brattforsheden. Från parkeringen vid norra Kittelfältet är det ungefär 500 meter fram till rundslingan.
Svårighetsgrad: Medel

Steglaslingan 2,4 kilometer, gul markering


Led som utgår från Stegelviken. Kort, lättgången och trevlig vandringsled som
följer åsar på sandheden. Leden passerar bland annat flygsanddyn och flera kolbottnar.
Svårighetsgrad: Medel

Stegelmosslingan 4,2 kilometer, blå markering

Leden har några fina partier längs åsar, förbi norra kanten av Geijersdalsmossens
naturreservat och genom äldre tallskog. Utmed stigen kan man bland annat ta del
av fångstgropar, gammal tallskog, torvtäkt och myrgölar på mossen. Slingan passerar
över väg 63 två gånger.
Svårighetsgrad: Medel. Några aningen branta backar uppför och nedför åsar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • framföra bil eller annat motorfordon annat än på upplåtna vägar,
 • framföra terrängfordon eller båt,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningsställts och anvisats,
 • skada vegetationen, t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och dessutom att plocka växter, mossor, lavar, vedsvampar eller alger,
 • störa djurlivet, t.ex. genom att uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur,
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon eller liknande,
 • tälta,
 • ställa upp husvagn.

Vetenskapliga undersökningar av områdets naturförhållanden skall utföras i samråd med reservatsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 81 hektar, därav landarea 72 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Filipstads kommun, öster om Stegelviken i sjön Alsterns södra del cirka 5 kilometer väster om Brattfors.Ta väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Vägskyltning finns till reservatet cirka 4 kilometer söder om Brattfors. Det finns en parkering vardera i norra respektive södra delen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet