Gillertjärn

Ett reservat med rik flora.

Skogstjärn.

Vy över Gillertjärn. Foto Therese Eriksson.

Området kring det lilla skogsstjärnet Gillertjärn har sedan lång tid varit känt för sin rika förekomst av idegran. Läget vid norra kanten av idegranens utbredningsområde i Sverige gör lokalen principiellt intressant.

Reservatet bildades för att skydda ett större bestånd av idegran och även områdets i övrigt särpräglade och unika vegetation. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Bakom trädtopparna skymtar blånande höjder.

Utsikt. Foto Therese Eriksson.

Växter

Området hyser förutom idegran även en rad ovanliga blomväxter, t.ex. trolldruva, skogsvicker, backvial, vippärt, sötvedel, dvärghäxört, skogsknipprot och storrams samt en synnerligen rik och skyddsvärd flora av lavar, mossor och svampar. En stor del av de senare är beroende av en relativt stabil skogsmiljö med beskuggning och hög fuktighet samt tillgång till organiskt material i olika stadier av nedbrytning.

När träd faller lämnas plats för nya plantor att växa upp. I bakgrunden ser man den mörkare barrskogen men i gläntan är flera unga lövträd på väg att etablera sig.

Glänta i skogen med gammal mossbeklädd låga. Foto Therese Eriksson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • störa djurlivet t.ex. genom närgången fotografering,
 • medföra hund som ej är kopplad,
 • göra upp eld,
 • framföra motordrivet fordon,
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • ta idegranens frukter eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
 • tälta,
 • anordna orienteringskontroller,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • på störande sätt använda radio och liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1982

Storlek: 45 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Säffle kommun, 36 kilometer nordväst om Säffle. Reservatet nås lättast via E18 mellan Årjäng och Karlstad. Ta vid Långserud (knappt 7 kilometer väster om vägkorsningen E18/175) av mot Torp och sväng vänster efter cirka 4,5 kilometer mot Finnerud/Finnsjön. Därefter är det 2,7 kilometer till parkeringen, vid Finnsjöns badplats. Från parkeringen vandrar man cirka 1,5 kilometer upp till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss