Kanan

Här trivs marksvampar som lever tillsammans med gran.

Vitsippor på backen runt en göl i skogen.

Småvatten i näringsrik granskog. Foto Gunnar Lagerkvist.

Naturreservatet har bildats för att skydda ett område med näringsrik granskog vilket är en relativt sällsynt naturtyp inom skyddade områden i länet.

Djur och växter

Den största delen av naturreservatet utgörs av fuktiga dalgångar med rörligt markvatten i ett grönstenspåverkat och kuperat terrängavsnitt. Den bördiga och basiska marken i kombination med den äldre granskogen ger lämpliga förutsättningar för en speciell flora av marksvampar som lever i symbios med gran. I området har man bl.a. hittat den starkt hotade svampen blåtryffel.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling).

Utan Länsstyrelsen tillstånd är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex insekter och musslor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • i näringssyfte organiserat utnyttja området,
  • samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 14 ha

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text