Hammarö sydspets

Stenig strandkant vid Hammarö sydspets, i tidigt morgonljus. 

På Hammarö sydspets finns möjlighet att vistas i en utpräglad skärgårdsnatur utan att ha tillgång till båt. Området har ett stort utbud av miljöer som präglas av närheten till Vänern. Här finns klippstränder, hällmarkstallskogar, alkärr, strandängar och vass­vikar.

Hammarö sydspets är en del av naturreservatet Värmlandsskärgården som omfattar stora delar av skärgårdsområdet mellan Kristinehamn och Värmlandsnäs i norra Vänern.

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i naturreservatet, särskilt när det blåser.

Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp
är det för närvarande många granar som står och dör i naturreservatet. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.

Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Caution! Falling trees

Beware of standing dead trees in the area, especially when it is windy. Dangerous trees close to hiking trails and rest areas will be removed gradually.

Achtung! Fallenden Bäume

Hüten Sie sich vor stehende tote Bäume in der Umgebung, besonders wenn es windig ist. Gefährliche Bäume in der Nähe von Wanderwegen und Rastplätzen werden nach und nach entfernt.

Strövstigar och rastplatser

På Hammarö sydspets finns fina vandringsleder och rastplatser som är lätta att hitta och ta sig fram på. Från parkeringen är det ungefär 800 meters promenad ut till sydspetsen och Skage fyr med magnifik utsikt över Vänern.

Det finns tre grillplatser i området med vindskydd och sittbänkar. På Store holme kan man ta ved från en vedlåda som fylls på med jämna mellanrum. Vill man vara säker på att få elda behöver man dock ta med sig ved eftersom det händer att vedförrådet tar slut.

Halvvägs ut till sydspetsen finns en informationsbyggnad och plattform för fågelskådning. Under hösten är det en utmärkt utkikspunkt för att se en del av de flyttfåglar som passerar.

I området ingår även Bränneholme som man kan nå via en vandringsled som går österut från parkeringen. Denna led slingrar sig genom skogen och är lite svårare att ta sig fram på än lederna som går ut mot Store holme.

Vindskydd och eldstad med låga timmersittplatser. 

På Hammarö sydspets finns tre iordningställda rastplatser med vindskydd, eldstad och bänkbord.

Betydelsefull sträckfågellokal

Hammarö läge, i form av en mot söder utskjutande udde, innebär att den fungerar som en tratt som samlar ihop fåglar som flyttar mot söder under hösten. Sydsträcket över udden pågår med varie­rad intensitet från juni och under hela hösten. När betingelserna är de rätta kan man få se flertusenhövdade fågelflockar i våg efter våg dra ut över Vänern.

Totalt har inte mindre än 261 olika fågelarter observerats på Hammarö sydspets fram till år 2020. Utöver fågelflyttningen bidrar områdets fina miljöer och variationsrikedom till att attrahera många arter.

För att följa och dokumentera det omfattande fågelsträcket bildades på 1960-talet Hammarö fågelstation som sedan dess bedrivit sträckfågelräkning och ringmärkning på udden. Fågelstationen drivs ideellt av Karlstads Ornitologiska Förening.

Skage fyr och omgivande tomtmark ägs av Föreningen Fyrtornet.

Tre fågelskådare i motljus vid strandkanten. 

Under hösten pågår ett omfattande fågelsträck över Hammarö sydspets, vilket följs av många fågelskådare.

Är en del av naturreservatet Värmlandsskärgården

Reservatets olika områden sträcker sig från Värmlandsnäs i väster till Kristinehamn i öster med orörda skärgårdsmiljöer, ett vackert landskap och skyddsvärda naturvärden.

Föreskrifter

I Värmlandskärgårdens naturreservat är det förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • gräva upp växter,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering, varaktig vistelse nära boplats på land,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats.
 • framföra motordrivet fordon på öar och fastlandsdelar (med undantag av upplåtna vägar),
 • tälta mer än två dygn i sträck på samma plats,
 • förtöja båt eller husbåt mer än två dygn i sträck på samma plats,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
 • under tiden 1/4-31/7 landstiga i fågelskyddsområden eller varaktigt vistas i vattenområdet inom 100 m.

Naturreservatet Värmlandsskärgården

Strandkant med större stenar och klipphäll. 

Vägbeskrivning och karta

Från Skoghall är det Hovlandavägen österut. Efter cirka 3 km ta höger Hallerudsleden mot Takerne och Fiskvik. Följ sedan landvägen cirka 6 km söderut till fyrvägskorsningen vid Takene där man fortsätter rakt fram. De blå skyltarna leder de sista 1,2 km till parkeringen för Hammarö sydspets.

Från Karlstad är det Hammaröleden, vänster i den stora rondellen vid Nolgård mot Lövnäs. Följ Lövnäsleden 2,7 km varefter höger in på Hallerudsleden mot Takene. Följ sedan landvägen ca 7 km söderut, till fyrvägskorsningen vid Takene där man fortsätter rakt fram. De blå skyltarna leder de sista 1,2 km till parkeringen för Hammarö sydspets.

Illustrativ karta över området Hammarö sydspets. 

Illustrativ karta över Hammarö sydspets. Klick på bilden öppnar kartbilden som PDF i större format.

Positioner och koordinater

Parkering: SWEREF99 (nord, öst) 6570067, 414983

Skage fyr: SWEREF99 (nord, öst) 6569339, 414780

Kontakt

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Informationstavla
 • Parkering
 • Rast-/vindskydd
 • Rastplats
 • Stig
 • Tillgänglighet
 • Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled

Utflyktsmål

Nära och direkt tillgång till det öppna Vänern.