Sätrar i Värmland

Vilka sätrar finns kvar i Värmland? Hur ser det ut med restaureringsbehov och möjligheterna för att återuppta säterbruket på de olika sätrarna?

Du kan hitta dokumentation (PDF) om en specifik säter genom att välja rätt socken i mapplistan under Dokumentation av sätrar. Varje socken har även en karta över placering av varje säter. Via översiktskartan ser du ungefärliga lägen för sätrar inom respektive socken.

Översiktskarta sätrar i Värmlands län (jpeg) Öppnas i nytt fönster.

Dokumentation av sätrar

Det finns ett antal sätrar markerade utanför en socken, dessa hittar du under mappen Övriga.

Foton: De flesta bilder från Dalby och norrut har Olov Henriksson, Torsby Kommun fotat, övriga Länsstyrelsen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dalby
Ekshärad
Fryksände
Gräsmark
Järnskog
Norra Finnskoga
Norra Ny
Skillingmark
Södra Finnskoga
Övriga

Svartkrut från svunna tider

Dramatisk krigshistoria, levande säterbruk, anrika bruksmiljöer, vackra herrgårdar och spännande fornlämningslokaler. Fyrtioen av dessa miljöer har bedömts vara så värdefulla att de också är av nationellt intresse och har därför pekats ut som områden av riksintresse för kulturmiljövården. Under 2020 kommer vi fånga flera av dessa på film. Hitta fler platser att utforska, att besöka, att utveckla.

Besöksmål - Kulturmiljöer i Värmland