Apertin, Illberg och Ekenäs

Spåren runt Apertin, Illberg och Ekenäs vittnar om hur människor bott och brukat jorden i tusentals år. Här ligger järnålderns gravfält, kyrkplats och gårdar med medeltida rötter i ett vackert odlingslandskap. Men vad händer om man slutar hävda markerna? Och varför intresserade sig Gustav Vasa för området?

Klicka på kugghjulet när filmen startat, där finns tre valmöjligheter:
Click on the cogwheel when you start the movie and you will find three options:

  • filmen utan text - the film without text
  • filmen med svensk undertext - the film with Swedish subtitel
  • filmen med engelsk undertext - the film with English subtitel.
Logo för projekt Cupido

Kontakt

Serviceinformation