Alsterdalen

Vad var det som fick Fröding att skriva om glitter i sjön och dungen där göken gol? Och finns sagoförtäljerskans syréngrotta på riktigt? Gustaf Fröding är fortfarande en av Sveriges mest uppskattade poeter och mycket av inspirationen hämtade han från Alsterdalen med dess platser, historier och människor. Än idag går det att uppleva de miljöer han diktade om och ta del av det speciella landskapet runt ”Alsterns dal”.

Klicka på kugghjulet när filmen startat, där finns tre valmöjligheter:
Click on the cogwheel when you start the movie and you will find three options:

  • filmen utan text - the film without text
  • filmen med svensk undertext - the film with Swedish subtitel
  • filmen med engelsk undertext - the film with English subtitel.
Logo för projekt Cupido

Kontakt

Serviceinformation