Naturreservat i Värmlands län

Välkommen till Värmlands naturreservat.
Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.

 

Tänk på att ett eldningsförbud också gäller i naturreservatet - även om det är skyltat att man får elda.