Juhola finngård

Juhola finngård, foto B Nesholen

Värmlands första kulturreservat var finngården Juhola 4 mil nordväst om Torsby. Det förklarades som reservat 2001. Syftet med kulturreservatet är att bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap, karakteristiskt för den värmländska finnbygden.

Inom reservatet, som är 46 hektar stort, finns själva dels gårdsbyggnaderna med bostadshus, en större ekonomibyggnad innehållande ladugård, loge och stall, två loftbodar, kokhus samt rökbastu och dels den tillhörande marken bestående av åker, äng och skog.

Reservatet ska skydda och vårda både materiella lämningar och immateriella värden från finngårdens specifikt finska kulturtraditioner samt anpassningen till svenska kulturmönster och levnadssätt.

Kontakt

Serviceinformation