Yngelinventering i Gräsö östra skärgård - Uppföljning i grunda vikar år 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Yngelinventering i Gräsö östra skärgård - Uppföljning i grunda vikar år 2020

Det marina naturreservatet Gräsö östra skärgård är Uppsala läns i särklass största naturreservat med en yta på över 54 000 hektar.

I och kring reservatet finns ett stort antal grunda havsvikar, som utgör viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för varmvattengynnade fiskarter som abborre, gädda och cyprinider såsom mört och löja.

I denna rapport presenteras resultat från inventering av fiskyngel och bottenvegetation i sju havsvikar i och nära naturreservatet under år 2020. Undersökningen ingår i Länsstyrelsens löpande uppföljning av marina naturvärden och bevarandemål i Gräsö östra skärgård och samma vikar har inventerats flera gånger tidigare.

I rapporten beskrivs de sju vikarnas värden eller potential som fiskrekryteringslokaler med förslag till prioriteringsordning för framtida uppföljning.

Tidigare rapporter från marina undersökningar i Gräsö östra skärgård har publicerats i länsstyrelsens meddelandeserie med nummer 2007:3, 2008:17, 2009:1, 2010:14, 2012:5, 2017:13, 2017:15, 2017:16, 2017:17 och 2020:1.

Publikationer äldre än 2018 här

Kontakt