Vitryggig hackspett

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett, eller vitryggen som den också kallas, är en fågel som kräver stora arealer lövskog för att hitta föda och boplatser. Den är specialiserad på larver av vedlevande insekter och kräver minst 150 hektar i ett större sammanhängande lövskogsområde rikt på solbelyst död lövved. Arten har sedan mitten på 1900-talet minskat kraftigt i Sverige. För att gynna den vitryggiga hackspetten krävs åtgärder som fokuserar på att öka andelen gammal lövskog.

Åtgärderna gynnar även flera hundra andra arter som är beroende av lövskogar. Det är därmed ett helt ekosystem man arbetar med – inte bara en art.

Kontakt