Vindkraft i Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommuner, Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer: 2011:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår:

Sidantal: 72

Publikationstyp: Planeringsunderlag

2011 08

Länsstyrelsen i Uppsala län har sammanställt planeringsunderlag för vindkraft i Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommuner inom ramen för ett vindkraftsprojekt som bedrivits tillsammans med kommunerna.

Fokus har varit på riksintresseområdena för vindbruk. Planeringsunderlaget syftar till att utreda förutsättningarna för vindkraftetablering i kommunerna och ge bättre underlag för den kommunala planeringen och i enskilda tillståndsärenden.

Arbetet har drivits i projektform i samarbete med kommunerna och är delfinansierat av Boverket, i form av stöd till planeringsinsatser för vindkraft.

Kontakt