Vår gemensamma kust

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Vår gemensamma kust omslag

Planeringsunderlag för hållbar utveckling, båtturism och rörligt friluftsliv i Uppsala läns och Gävleborgs läns skärgårdar.

Det har blivit allt tydligare både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt att allt fler har anspråk på kustområdet och havet. Som kommuner och regioner behöver vi strategiskt planera utvecklingen i området grundat på olika intressen och anspråk. Det gör vi genom vår översiktsplanering, med fördjupningar och tematiska tillägg. Det pågående nationella arbetet med havsplaner har tydliggjort behovet av väl kartlagd kunskap för att kunna genomföra kust- och havsplaneringen med rätt underlag.

Kontakt