Vägledning för skötsel av grus- och sandmarker

Om publikationen

Löpnummer: 2007:8

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Detta är en dummybild för publikationsbilden.

I denna skrift vill Länsstyrelsen visa att man med enkla medel kan gynna den biologiska mångfalden vid skötsel av till exempel grusgropar, skjutfält och sandiga betesmarker.

Kontakt