Vägledning för skötsel av grus- och sandmarker

Om publikationen

Löpnummer:
2007:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Detta är en dummybild för publikationsbilden.

I denna skrift vill Länsstyrelsen visa att man med enkla medel kan gynna den biologiska mångfalden vid skötsel av till exempel grusgropar, skjutfält och sandiga betesmarker.

Kontakt