Vad gör vi? En undersökning av kommunernas jämställdhetsarbete i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Vad gör vi. En undersökning av kommunernas jämställdhets arbete i länet

Denna rapport undersöker jämställdhetsarbetet i Uppsala läns kommuner. Syftet är att ta reda på vilket arbete som görs idag och vilket stöd som efterfrågas från länsstyrelsen.

Förhoppningen är att undersökningen ska skapa en bättre bild av länets jämställdhetsarbete, och kunna fungera som ett stöd inför kommunernas och länsstyrelsens fortsatta arbete.

Undersökningen, som består av en styrdokumentsanalys och intervjuer, visar att jämställdhetsarbetet skiljer sig åt i de olika kommunerna. I stort sett alla kommuner har någon form av arbete med ett jämställdhetsperspektiv. Vanliga områden att arbeta med frågan inom är barn och ungdom, funktionsnedsättning, kultur och fritid samt folkhälsa. Även om det finns ett jämställdhetsarbete inom olika förvaltningar är det generellt få kommuner som har ett systematiskt arbete för jämställdhet.

Kontakt