Utterns förekomst längs kusten och Dalälven i Uppsala län 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Utterns förekomst längs kusten och Dalälven i Uppsala län 2006

Uttern är känd för att vara ett vattenlevande däggdjur som rör sig kutryggigt på land, äter fisk och åker kana på snön. Den är även känd för att vara en indikator på miljögifter i vattendrag, eftersom den står högt upp i näringskedjan. Miljögifterna i kombination med bland annat jakt har gjort att uttern har blivit sällsynt. Sedan miljögifterna minskat har den dock ökat och finns idag utspridd i hela länet.

Under hösten 2006 inventerades utter längs kusten och Dalälven – områden som tidigare inte undersökts i denna omfattning. Inventeringen presenteras i denna rapport. Rapporten är skriven av MyraNatur, vilka även har genomfört inventeringen.

Kontakt