Uppsala stad C40A, Riksintresse för kulturmiljövården - fördjupat kunskapsunderlag

Om publikationen

Löpnummer:
2014:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Riksintresse för kulturmiljövården 2014:1

Uppsala stad är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Detta fördjupade kunskapsunderlag lyfter fram berättelserna om de fysiska lämningar som finns i staden och som utgör riksintresset Uppsala stad (C 40A). Under 2011-2013 har riksintresse-beskrivningen reviderats. 

Kontakt