Uppsala stad C40A, Riksintresse för kulturmiljövården - fördjupat kunskapsunderlag

Om publikationen

Löpnummer: 2014:01

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 64

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Riksintresse för kulturmiljövården 2014:1

Uppsala stad är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Detta fördjupade kunskapsunderlag lyfter fram berättelserna om de fysiska lämningar som finns i staden och som utgör riksintresset Uppsala stad (C 40A). Under 2011-2013 har riksintresse-beskrivningen reviderats. 

Kontakt