Uppsala läns miljöövervakningsprogram 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2014:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Annan
Uppsala läns miljöövervakningsprogram 2015-2020

Den regionala miljöövervakningens syfte är att beskriva och följa miljötillståndet i länet. Övervakningen ger kunskap som utgör underlag för en regionalt hållbar utveckling och för regional uppföljning och bedömning av de nationella miljökvalitetsmålen. Den utgör även underlag för uppföljning av åtaganden i nationella och internationella direktiv.

Uppsala läns miljöövervakningsprogram följer de riktlinjer för prioriteringar som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten fastställt och innefattar övervakning inom områdena skog, jordbruksmark, våtmark, landskap, sötvatten, kust och hav och miljögiftssamordning.

Kontakt