Uppföljningsrapport 2020 – Regional överenskommelse om integration och etablering

Om publikationen

Löpnummer:
2020-6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport
Uppföljningsrapport 2020 – Regional överenskommelse om integration och etablering

Överenskommelse om integration och etablering
(vidare RÖK) är framtagen på uppdrag av rådet för
social hållbarhet i Uppsala län.

Överenskommelsen antogs på rådets möte den 22
november 2018 och gäller från januari 2019 till
december 2021.

Kontakt