Uppföljningsrapport 2020 – Regional överenskommelse om integration och etablering

Om publikationen

Löpnummer: 2020-6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Uppföljningsrapport 2020 – Regional överenskommelse om integration och etablering

Överenskommelse om integration och etablering
(vidare RÖK) är framtagen på uppdrag av rådet för
social hållbarhet i Uppsala län.

Överenskommelsen antogs på rådets möte den 22
november 2018 och gäller från januari 2019 till
december 2021.

Kontakt