Uppföljningsrapport - Strategi- och åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel, 2017-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Rapportminiatyr 2021-5

Arbetet med att förebygga ohälsa orsakad av ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) är en gemensamt angelägen fråga för hela länet och har varit så under många år. Den regionala ANDT strategin lanserades 2017 och utgår från den nationella strategin.

Den var anpassad efter Uppsala läns specifika förutsättningar och behov och har därför också lyft fram andra relevanta samverkansdokument samt insatser för att förebygga missbruk och beroende av läkemedel.

Därför ingår bokstaven L i Uppsala läns dokument. ANDT-strategin syftar till att vara ett stöd till länets kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet.

Kontakt