Uppföljning av kustfisk i Gräsö östra skärgård 2012 och 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2017:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av kustfisk i Gräsö östra skärgård 2012 och 2015

I augusti åren 2012 och 2015 har Länsstyrelsen i Uppsala län låtit utföra provfisken i Gräsö östra skärgård. Denna rapport är en sammanställning av resultaten från provfiskena för att ge en bild av vad de kan utvisa om fisksamhällets miljöstatus.

Kontakt