Uppföljning av kustfisk i Gräsö östra skärgård 2012 och 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2017:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Uppföljning av kustfisk i Gräsö östra skärgård 2012 och 2015

I augusti åren 2012 och 2015 har Länsstyrelsen i Uppsala län låtit utföra provfisken i Gräsö östra skärgård. Denna rapport är en sammanställning av resultaten från provfiskena för att ge en bild av vad de kan utvisa om fisksamhällets miljöstatus.

Kontakt