Uppföljning av miljö- och hushållningsprogram för skärgården i december 1999

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 400-5472-03

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Miljö- och hushållningsprogramför skärgården, december 1999

Redogörelse av vilka åtgärder som genomförts på
regional och lokal nivå utifrån förslagen till
åtgärder i miljö- och hushållningsprogrammet.

Redogörelse av vilka åtgärder som genomförts på regional och lokal nivå utifrån förslagen i "Miljö- och hushållningsprogram för skärgården i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län" ("Skärgårdsuppdraget").

Redovisning till Regeringen från länsstyrelserna i
Uppsala, Stockholms och Södermanlands län.

Kontakt