Uppdragsarkeologins målgrupper

Om publikationen

Löpnummer:
2013:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
2013 04

En utvärdering av publik arkeologisk verksamhet och av hur de arkeologiska resultaten tas om hand i samhällsplaneringen och i skolan.

I handlingsprogrammet för Uppsala län ingår en undersökning som syftar till att ta reda på hur resultaten från arkeologiska undersökningar når sina målgrupper. Denna målgruppsundersökning genomfördes av Eva Skyllberg under november 2012 till januari 2013.

Resultaten från undersökningen sammanfattas i en checklista med åtgärdsförslag och där angelägna områden pekas ut för ett fortsatt arbete med att förstärka uppdragsarkeologins samhällsrelevans.

Kontakt