Uppdrag historieskrivning – en analys av arkeologiska resultats påverkan på historieskrivningen

Om publikationen

Löpnummer:
2014:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten visar att det finns ett stort intresse för arkeologiska undersökningar, men att det fortsatt är svårt att nå ut med tolkade resultat till de många olika målgrupperna. Media uppmärksammar att utgrävningar startar, men inte vilka resultat som berättas några år senare. Det konstateras att dagens avhandlingar i allt högre grad använder kunskap från uppdragsarkeologi. Ett problem som lyfts fram är den stora mängden information och att det därför behövs vägledande ingångar till uppdragsarkeologiska material.

Utvärderingen uppmärksammar variationen hos uppdragsarkeologiskt undersökta platser som en kvalitet som kan bidra till en historieskrivning som är komplex och inte bara bekräftar en rätlinjig bild av samhällsutveckling. Det historiska förloppet ser inte likadant ut överallt. Små berättelser, marginaliserade röster eller avvikande materiell kultur kan utmana de stora berättelserna.

Kontakt