Trygg elförsörjning – Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer: 2020:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Trygg elförsörjning – Uppsala län

Avrapportering för regeringsuppdrag I2019/01614/E att kartlägga och analysera eleffektsituationen
på regional och lokal nivå i Uppsala län på kort och lång sikt.

Elnätets maximala kapacitet nås sedan några år tillbaka regelbundet under kalla vintertimmar, framförallt för områden i Uppsalas, Stockholms och Skånes län.

Elnätsförstärkningar planeras men tar flera år att genomföra. Fram till dess att elnätsförstärkningar är genomförda, är det helt avgörande att olika aktörer samarbetar och finner nya lösningar. Viktiga delar är kunskaper om och incitament för ökad användarflexibilitet för elanvändning och fortsatt lokal produktion av el, framförallt under vintern.

De olika länen har olika förutsättningar och situation, vilket beskrivs i de länsvisa rapporterna.

Uppdraget slutredovisas genom en länsstyrelsegemensam slutrapport och fyra underlagsrapporter med regionala analyser från respektive länsstyrelse.

Länsstyrelsegemensam slutrapport om trygg elförsörjningPDF

Regionala analyser:

Trygg elförsörjning Skåne - rapportPDF

Trygg elförsörjning Stockholm - rapportPDF

Trygg elförsörjning Uppsala län - rapportPDF

Trygg elförsörjning Västra Götaland - rapport PDF

Kontakt