Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar i Uppsala län - lägesrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2019:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar i Uppsala län - lägesrapport

Sedan 1994 är det enligt tobakslagen förbjudet att röka på skolgårdar. I Uppsala län finns ett beslut sedan 2016 att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Även om en del har blivit bättre mellan 2015 och 2017 så finns det fortfarande mycket kvar att göra.

Det röks fortfarande på en klar majoritet av länets skolgårdar. Rökning i nära anslutning till skolgårdar har till och med ökat vid högstadieskolorna. Snusning sker öppet i skolan, ibland till och med på lektioner.

Rapportens författare är medvetna om att undersökningen är gjord på ett begränsat antal skolor men arbetet har parallellt även stämts av med nyckelfunktioner inom skolan och övergripande med ansvar för tillsyn och förebyggande frågor.

Kontakt