Tillsynsvägledningsplan för byggnadsnämnderna i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen ska enligt plan- och byggförordningen ha en plan för sin tillsynsvägledning, planen ska omfatta en period av tre år, och vid behov ska planen revideras. Denna tillsynsvägledningsplan är avsedd att gälla för åren 2018–2020, och syftar till att redovisa hur Länsstyrelsen i Uppsala län kommer att arbeta med tillsynsvägledning inom byggområdet.

Planen kommer att ses över årligen och revideras med hänsyn till nya riktlinjer såsom lagar, regleringsbrev mm, samt mot bakgrund av de erfarenheter och behov som framkommit under förevarande års tillsynsvägledning eller annat.

Kontakt