Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län - Klimat- och energistrategi

Om publikationen

Löpnummer:
2019:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Strategi
Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län, Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi

Länsstyrelserna har i uppgift att främja, samordna och leda det regionala arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan. En del av detta är att leda och samordna arbetet med att - i dialog med andra aktörer - ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, att samordna åtgärder för fossilfria transporter och ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel samt verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt vindkraft.

Samtidigt med uppdateringen av länets klimat- och energistrategi har även ett åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan tagits fram i samverkan med länets aktörer.

Med tanke på den omfattande utmaning som klimatfrågan utgör, behövs det nu aktivt arbete på alla nivåer, från den globala nivån med Parisavtalet, till EU och nationell nivå, regional nivå som denna strategi för länet och arbetet med det regionala åtgärdsprogrammet samt inte minst den viktiga lokala nivån och den enskilda individens val. Även en enskild person kan göra stor skillnad, få ett stort genomslag och driva på förändringen till en fossilfri värld.

Bilaga

Sammanfattning - Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län, Klimat- och energistrategi Pdf, 798.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt