Strategi och åtgärdsprogram ANDT-L i Uppsala län 2017–2021

Om publikationen

Löpnummer:
2017
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Strategi
Strategi och åtgärdsprogram ANDT-L i Uppsala län 2017–2021

Uppsala läns åtgärdsprogram för ANDT-L är en del i att anpassa den nationella strategin till lokala och regionala förutsättningar, samt belysa länets behov av utveckling, samverkan och samordning. Länets styrgrupp för samverkan om ANDT-L, har också beslutat att i strategin lyfta fram insatser för att förebygga missbruk och beroende av läkemedel. Därför ingår bokstaven L i Uppsala läns dokument.

Detta åtgärdsprogram för ANDT-L-arbetet i Uppsala län uttrycker hur vi vill genomföra den nationella politiken utifrån förutsättningarna i vårt län under perioden 2017–2021.

Tillsammans med en gemensam riktning och god samverkan kan vi få ett Uppsala län fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och läkemedelsmissbruk samt ett minskat tobaksbruk. Det är tanken med detta strategi- och åtgärdsprogram.

Kontakt