Strandexploatering kring Mälaren – en förändringsstudie

Om publikationen

Löpnummer: 2008:21

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 94

Publikationstyp: Rapport

2008 21

Denna studie visar att exploateringen längs Mälarens stränder, mätt i antalet bryggor, ökade mellan 1960 och 1999.

Under studieperiodens början fanns inga bryggor längs många av Mälarens stränder, men andelen strandlängd med bryggor ökade. Inom vissa områden i en hög hastighet.

Vår bedömning är att trenden inte avstannat sedan 1999. Antalet bryggor ökade framförallt i de östra delarna av Mälaren.

Kontakt