Strandexploatering kring Mälaren – en förändringsstudie

Om publikationen

Löpnummer:
2008:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport
2008 21

Denna studie visar att exploateringen längs Mälarens stränder, mätt i antalet bryggor, ökade mellan 1960 och 1999.

Under studieperiodens början fanns inga bryggor längs många av Mälarens stränder, men andelen strandlängd med bryggor ökade. Inom vissa områden i en hög hastighet.

Vår bedömning är att trenden inte avstannat sedan 1999. Antalet bryggor ökade framförallt i de östra delarna av Mälaren.

Kontakt