Stoppa kemikalieonödan

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 20

Publikationstyp: Broschyr/folder

Stoppa kemikalieonödan

Kan vi själva göra något för att minska riskerna med kemikalier i vår vardag? Javisst kan vi det! Stoppa kemikalieonödan är ett samarbetsprojekt mellan offentliga aktörer i Uppsala län och har hämtat sin inspiration ur de tidigare energisparkampanjerna Stoppa onödan.

Stoppa kemikalieonödan vill inspirera och ge tips och exempel på kemikaliesmarta val och vanor. Broschyren är indelad i fem områden, där varje avsnitt har en kort faktadel och fem handfasta tips. I slutet finns en ordlista och hänvisning till fortsatt läsning.

Kontakt