Ställ om med Klimatklivet 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

Ställ om med Klimatklivet 2019

Kortfattad broschyr om Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. I broschyren hittar du bland annat information om ansöknings­processen, exempel på åtgärder, kriterier för att få stödet samt kontaktuppgifter.

Kontakt