Ställ om med Klimatklivet 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Ställ om med Klimatklivet 2019

Kortfattad broschyr om Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. I broschyren hittar du bland annat information om ansöknings­processen, exempel på åtgärder, kriterier för att få stödet samt kontaktuppgifter.

Kontakt