Spridning av goda exempel i klimat- och energiarbetet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport
Spridning av goda exempel i klimat- och energiarbetet-1

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, arbetar för att stödja länsstyrelsernas arbete med att genomföra energiomställningen i länen. LEKS bildades 1 juli 2013 som en följd av pilotlänssatsningen för grön utveckling och finansieras av Energimyndigheten och via anslag för Klimatklivet. Inom LEKS bedrivs ett antal utvecklingsprojekt. Dessa syftar till att lyfta länsstyrelsernas energi- och klimatstrategiska arbete inom områden såsom miljöprövning, miljötillsyn, fysisk planering, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling och övergripande styrning och samverkan. Denna rapport är slutrapport för ett av dessa utvecklingsprojekt.

Syftet med detta projekt har varit att öka effektiviteten i åtgärdsarbetet för energiomställningen och minskad klimatpåverkan. I rapporten presenteras förslag på lämpliga vägar för att sprida genomförandet av de goda exempel som identifierats i tidigare eller pågående arbeten inom klimat- och energiområdet. Detta har gjorts genom att bland annat undersöka vilka åtgärder som passar för att söka stöd för från Klimatklivet, stadsmiljöavtalen, landsbygdsprogrammet, regionala strukturfonder eller andra möjliga finansieringskällor. De ansökningar som tagits fram har varit samverkansprojekt/infoinsatser respektive investeringar, där främst investeringar kan finansieras inom Klimatklivet medan andra projekt/insatser finansieras från andra ställen.

Kontakt