Södra Lövstabukten - Fiskyngel och bottenvegetation år 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Södra Lövstabukten - Fiskyngel och bottenvegetation år 2020

Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen Uppsala län inledde under 2020 ett samarbete för att förbättra kunskaperna om marina naturvärden i den södra delen av Lövstabukten i Tierps kommun.

I rapporten presenteras resultat från en inventering av fiskyngel och bottenvegetation i tio olika grunda vikar eller delområden i södra Lövstabukten som genomfördes i september 2020.

Vikarnas värde eller potential som fiskrekryterings­områden bedöms med förslag till prioriteringsordning för framtida uppföljningar. Resultaten jämförs även med tidigare undersökningar i området och längs kuststräckan.

Kontakt