Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck - Kunskap och handlingsberedskap inom socialtjänsten i Uppsala kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2017:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck - Kunskap och handlingsberedskap inom socialtjänsten i Uppsala kommun

På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län har Kontigo genomfört en kvalitativ undersökning av socialtjänsten i Uppsala kommuns arbete med till hedersrelaterat våld och förtryck. Studien har fokuserat på personalens upplevelser av och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, vilken handlingsberedskap som finns och vilka insatser som erbjuds våldsutsatta och våldsutövare.

Kontakt