Smådjur i smärre vattensamlingar i och utanför Hållnäskustens naturreservat - en studie av bottenfauna 2008-2009

Om publikationen

Löpnummer: 2014:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår:

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Smådjur i smärre vattensamlingar i och utanför Hållnäskustens naturreservat - en studie av bottenfauna 2008-2009

Rapporten avhandlar i första hand ekologisk status och surhetsstatus samt limniska naturvärden inom och i nära anslutning till Hållnäskustens naturreservat. Innehållet i rapporten baseras på den bottenfauna som återfanns i 19 bottenfaunaprov från 15 lokaler tagna 2008-08-12 och 2009-05-23. Fyra lokaler provtogs både 2008 och 2009.

Kontakt