Skyddsvärda grundområden i Svealands skärgårdar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Skyddsvärda grundområden i Svealands skärgårdar

Regeringen gav 1997 länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Blekinge samt dåvarande Göteborgs och Bohus län i uppdrag att utarbeta regionala miljö- och hushållnings­­program för skärgårdarna i de berörda landsdelarna.

Kontakt