Skyddsvärda grundområden i Svealands skärgårdar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport
Skyddsvärda grundområden i Svealands skärgårdar

Regeringen gav 1997 länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Blekinge samt dåvarande Göteborgs och Bohus län i uppdrag att utarbeta regionala miljö- och hushållnings­­program för skärgårdarna i de berörda landsdelarna.

Kontakt