Skötselplan för Gamla Uppsala, Tunåsen, Röboåsen och Lötenkullen, Uppsala kommun, Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 66

Publikationstyp: Planeringsunderlag

2012 06

Skötselplanen behandlar grönstråket mellan Gamla Uppsala kyrka och Röbo-rondellen.

Den har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Uppsala kommun, Riksantikvarieämbetet och Uppsala stift.

Syftet med skötselplanen är att få en långsiktig och sammanhållen skötsel för området som gynnar både natur- och kulturmiljövärden.

Planen är vägledande och inte juridiskt bindande och är beroende av att myndigheter och markägare har tillgång till de resurser som krävs.

Kontakt