Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skötselplan för Gamla Uppsala, Tunåsen, Röboåsen och Lötenkullen, Uppsala kommun, Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
2012 06

Skötselplanen behandlar grönstråket mellan Gamla Uppsala kyrka och Röbo-rondellen.

Den har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Uppsala kommun, Riksantikvarieämbetet och Uppsala stift.

Syftet med skötselplanen är att få en långsiktig och sammanhållen skötsel för området som gynnar både natur- och kulturmiljövärden.

Planen är vägledande och inte juridiskt bindande och är beroende av att myndigheter och markägare har tillgång till de resurser som krävs.

Kontakt