Sedimentprovtagning längs Upplandskusten 2011

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport
Sedimentprovtagning längs Upplandskusten.2011

JP Sedimentkonsult HB har av Länsstyrelsen i Uppsala län, Linnéa Larsson (tidigare Vemhäll), erhållit uppdrag att genomföra sedimentprovtagningar i åtta fjärdar längs Upplandskusten. Sedimentprovtagning genomfördes den 20-21 september 2011 från undersökningsfartyget R/V Perca (Figur 1) i samtliga fjärdar utom Gällfjärden.

Kontakt