Sedimentprovtagning längs Upplandskusten 2011

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

Sedimentprovtagning längs Upplandskusten.2011

JP Sedimentkonsult HB har av Länsstyrelsen i Uppsala län, Linnéa Larsson (tidigare Vemhäll), erhållit uppdrag att genomföra sedimentprovtagningar i åtta fjärdar längs Upplandskusten. Sedimentprovtagning genomfördes den 20-21 september 2011 från undersökningsfartyget R/V Perca (Figur 1) i samtliga fjärdar utom Gällfjärden.

Kontakt