Sammanställning av plan-, bygg- och tillsynsenkäten, 2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av plan-, bygg- och tillsynsenkäten, 2017

Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas arbete med tillsyn, men också utvecklingen av det arbetet.

Uppföljningen sker per tillsynsvägledningsår som börjar den 1 juli och slutar 30 juni året därefter, och görs med hjälp av en enkät i tre delar som tas fram av länsstyrelsen i samverkan med Boverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) Enkäterna skickas ut till kommunerna vid två tillfällen.

Kontakt