Sammanställning av plan-, bygg- och tillsynsenkäten, 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Sammanställning av plan-, bygg- och tillsynsenkäten, 2017

Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas arbete med tillsyn, men också utvecklingen av det arbetet.

Uppföljningen sker per tillsynsvägledningsår som börjar den 1 juli och slutar 30 juni året därefter, och görs med hjälp av en enkät i tre delar som tas fram av länsstyrelsen i samverkan med Boverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) Enkäterna skickas ut till kommunerna vid två tillfällen.

Kontakt