Riktlinjer för älgförvaltningen inom Uppsala läns älgförvaltningsområden 2018 – 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2018:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade 2018 om reviderade riktlinjer för skötseln av älgstammen i länet för åren 2018-2020.  Riktlinjerna ska utgöra stöd för länets älgförvaltningsområden vid förvaltningen av de lokala älgpopulationerna. Målet är en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna och en produktionsanpassad älgjakt. Älgstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till betestillgång, de areella näringarna och trafiksäkerheten.

Kontakt