Revideringsinventering av forn- och kulturlämningar inom Tierps och Älvkarlebys kommuner, Uppsala län. Del 3, 2013 - Hållnäs, Västlands, Söderfors och Vendel socknar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 37

Publikationstyp: Annan

Revideringsinventering av forn- oc

Delar av Tierps och Älvkarlebys kommuner har enbart gamla uppgifter i fornminnesregistret (Fornsök) vilka ej längre är tillförlitliga och saknar helt information om vissa kategorier av lämningar.

Dessa delar förstagångsinventerades i början av 1950-talet. Då en revidering av länets fornlämningar pågick under 1980- och 1990-talen förblev dessa områden oreviderade

Kontakt